Clima Tech - Data & Privacy Policy

Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Clima Tech SRL , cu sediul în Strada Vasile Voiculescu Nr. 14, Sector 3, Bucuresti, Romania. Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării acestei paginii de internet.

Scopurile și temeiurile prelucrării Prelucrarea datele dumneavoastră cu caracter personal va fi facuta pentru solutionarea cererilor din cadrul formularului de contact.

Durata pentru care vă prelucrăm datele Ca principiu, Clima Tech SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus. În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina Clima Tech SRL (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite). Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, Clima Tech SRL va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de Clima Tech SRL pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Clima Tech SRL poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină Clima Tech SRL în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale.

Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Clima Tech SRL să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;